I en debattartikel i tidningen Dagens Samhälle anför hon tillsammans med kolleger vid Valla, Vadstena och Liljeholmens folkhögskolor kraftig kritik mot påbud från Statistiska centralbyrån och Folkbildningsrådet.

Det handlar om ett register som i dagarna ska träda i kraft där folkhögskolorna på individnivå ska notera elever med funktionshinder, deras födelseland och eventuella brister i svenska språket.

– Beskeden om varför har varit luddiga. Det pratas om att kartlägga ett "hälsotillstånd", men vad har det att göra med varifrån man kommer? Dessutom har jag fått medhåll från Datainspektionen om att registret inte har lagligt stöd, säger Anneli Dahlqvist.

Tills vidare kommer hon därför för Bonas del att vägra att lämna ifrån sig uppgifterna.

Ändå sker sedan tidigare en viss rapportering till staten i sammanhanget.

– Ja, vi lämnar uppgifter om antalet personer med funktionshinder som underlag för vår statsbidragsansökan och utifrån behovet av lärarresurser. Men vi berättar inte vilka eleverna är.

– Många det gäller kommer till oss med dåliga erfarenheter av den vanliga skolan och myndighetskontakter. Vi får därför bygga upp förtroende för vad vi kan erbjuda. Då kan vi inte svika dem genom att lämna ut både integritetskränkande och onödiga personuppgifter, säger Anneli Dahlqvist.

Hon menar också att kraven rimmar illa med folkhögskoletanken, att sköta sig själv under eget ansvar:

– Folkbildningen är inte en del av det offentliga, utan tillhör civilsamhället.