Ett antal krögare har i ett brev till kommunen önskat att regelverket för serveringstillstånden ses över för att möjliggöra för dem att ha öppet till 03 istället för 02. Motivet de anger är att det krävs för att kunna konkurrera med nattklubbarna i Linköping. Och man verkar ha fått politikerna med sig. När frågan nyligen behandlades i kommunstyrelsen var en majoritet av ledamöterna för en förlängning av öppettiderna.

– Vi måste vara öppna för att prova nya saker när näringslivet efterfrågar det. Polisen är ju dessutom positiva till att man provar detta, säger kommunalråd Camilla Egberth (S) och fortsätter:

– Vi har också hört från andra kommuner att det till och med blivit lugnare på stan när man förlängt serveringstiderna eftersom det gör att tiden som folk lämnar krogen sprids ut mer och att alla inte går hem samtidigt.

Efter en omfattande remissrunda innebär nu förslaget att det ska ställas särskilda villkor, bland annat gällande ordningsvakter och skärp tillsyn. De förlängda tillstånden kan också ges under en prövotid.

Alla partier står dock inte bakom förslaget. Vänstern reserverade sig.

– Vi har en restriktiv alkoholpolitik och därför ställer vi inte upp på det här, säger Kerstin Lundberg (V) och fortsätter:

– När frågan snart kommer till fullmäktige för avgörande kommer vi att ha fri röstning. Historiskt brukar alla partier ha det i alkoholfrågor som jag förstår det. Det innebär att man inte behöver hålla partilinjen.

Frågan ska alltså slutligen avgöras på kommunfullmäktiges möte i juni. Förslaget är sedan att de nya tillstånden kan börja beviljas från den 1 juli vilket innebär att krögare som är snabba skulle kunna ansöka och få förlänga sina öppettider redan i sommar.

– Ja, om man är snabb kanske hanteringen inte behöver ta så lång tid. Det skulle kunna innebära att en del kan få tillstånd redan i sommar, säger Camilla Egberth.

De nya reglerna skulle dock enbart gäller alkoholservering inomhus. Uteserveringarna berörs inte utan där gäller som tidigare klockan 01 som sista serveringstid. I förslaget till nya regler framkommer också att om det framkommer brister i ordning eller nykterhet eller om grannarna störs kan socialnämndens myndighetutskott åter inskränka serveringstiderna.