Enligt de första uppgifterna skulle det ha börjat brinna i skogen i ett område öster om Fågelsta.

Enligt räddningstjänsten ska inringaren ha sett en mindre eld i skogen.

När räddningstjänsten kom till platsen klockan 21.24 kunde man konstatera att det brann med öppen låga ute på ett fält.

Det visade sig vara en mindre rishög som börjat brinna. Efter att ha släckt av återvände räddningstjänsten till stationen.