I 2,5 år har kommunen tittat på hur organisationen för de egna fastigheterna egentligen ska se ut. Dagens system kan nämligen lätt uppfattas som rörigt där ansvaret för verksamhetslokalerna i vissa fall ligger på de olika förvaltningarna, i vissa fall på fastighetsenheten och i vissa fall hos kommunens bostadsstiftelse Platen. Men nu ska det bli bättre ordning på läget hoppas politikerna eftersom en ny fastighetspolicy tagits fram.

– Det ska bli tydligare. Kommunstyrelsen ska äga fastigheterna, fastighetsenheten ska förvalta och sköta dem och respektive förvaltning ska hyra eller hyra ut, säger kommunalråd Camilla Egberth (S).

Dessutom har kommunen inlett en dialog med bostadsstiftelsen Platen. De är visserligen fristående från kommunen, men tanken är ändå att också Platens uppdrag ska renodlas.

– De ska ha fokus på bostäder, men där ingår inte bara lägenheter utan också exempelvis äldreboenden, säger Camilla Egberth.

I dag finns dock även ett kommunalt bolag som hanterar fastighetsfrågor. Det är Sjöstaden som dock bara ägen en byggnad nämligen räddningsstationen. Diskussioner förs dock om att Sjöstaden framöver skulle kunna användas mer som ett fastighetsbolag av kommunen.

– I arbetet framöver ingår att ta fram direktiv för Sjöstaden om vad bolaget ska göra, säger Camilla Egberth.

I september ska fullmäktige klubba fastighetspolicyn. Därefter ska en handlingsplan tas fram för hur dokumentet ska förverkligas.