Enligt det bostadsprogram som antogs 2015 ska Motala kommun ha mark- och planberedskap för 80 bostäder per år. Med vallöftet ökar nu antalet till i genomsnitt 250 per år.

– Vi är redan igång med att bygga mer än vad den nuvarande planen säger, men vi har fortfarande bostadsbrist och svårt att få igång flyttkedjor, säger kommunalrådet Camilla Egberth (S).

En andel projekt inom vallöftets ram är dock redan beslutade eller åtminstone långt gångna planeringsmässigt. Det handlar om Platens förtätning i Gamla stan och om ett nytt stort äldreboende på Mossen. Till saken hör också att kommunen är skyldig att skaffa fler bostäder för att hålla sig inom LSS råmärken – om man vill undvika fler böter i miljonklassen för att man inte löst boendet för unga med funktionsnedsättning som vill flytta hemifrån.

Artikelbild

| Integration, välfärdsutbyggnad och kamp mot brottslighet är Socialdemokraternas viktigaste valfrågor, sammanfattar partisekreterare Lena Rådström Baastad.

– Alla behöver bostäder, så alla typer av bostäder ska räknas, inte bara hyres- och bostadsrätter och småhus, säger Camilla Egberth.

Bland tillkommande områden att exploatera nämner hon södra Vätterviken, Offerby och Kärsby/Djurkälla.

Bostadslöftet presenterades under måndagen, samtidigt som S-partisekreteraren Lena Rådström Baastad gästade Motala. Bland annat deltog hon i ett panelsamtal med pensionärer på 59:an i Gamla stan. Där presenterade hon också partiets tre viktigaste valfrågor.

– Snabbare integration, investeringar i välfärd och hårdare tag mot brottsligheten. Det ena leder till det andra – med exempelvis bättre utbildningsmöjligheter integreras människor via arbete och vi förebygger brott, säger Lena Rådström Baastad.