Det är Maria Meszaros på Öppna förskolan som håller i kurserna. Hon går på en utbildning i Göteborg genom föreningen IAIM (International Association of Infant Massage), för att bli instruktör i spädbarnsmassage En rörelse som har sina rötter i Indien och grundades av VimalaMcClures.

Maria Meszaros framhåller några av fördelarna med massagen:

– Kontakten mellan barn och föräldrar stärks genom beröringen där också ögonkontakten är mycket betydelsefull. Det är avslappnande. Ger ett förbättrar sömnmönster hos både förälder och barn. Kroppens organ stimuleras och kan vara bra exempelvis för matsmältningen och kan även då ge lindring vid kolik och förstoppning.

Artikelbild

| Sally i famnen på mamma Stina Jornefelt.

Maria började arbeta på Öppna förskolan i november 2016. Hon är förskollärare och undersköterska i botten. Eftersom massage alltid har varit något av hennes grej, googlade hon vid ett tillfälle och kom då i kontakt med IAIM:s hemsida.

De grupper som nu träffas på Öppna förskolan under ledning av Maria Meszaros är träningsgrupper och som ett led i att hon blir instruktör i spädbarnsmassage.

– Den här gruppen är träningstillfällen för mig. I höst går vi ut med kurserna, både i Motala och Borensberg, säger Maria. Hon förklarar vidare:

– Vi börjar med en grupp i veckan så får vi se hur populärt det är. En kurs är fem veckor så var femte vecka startar vi upp en ny grupp.

Artikelbild

| Kursledare Maria Meszaros.

Det var inga problem att få intresserade till träningsgruppen utan tvärtom fick Maria säga nej till flera som ville komma. Idealstorleken på gruppen är fem föräldrar och barn. Det är viktigt att man kommer varje gång då kursen byggs på undan för undan. Det vill säga, man börjar med fötter, ben och går sedan vidare med hela kroppen. Den aktiva massagen för barnet håller på i 20 minuter. Hela tillfället tar cirka en till en och en halv timme. Tanken är också att föräldrarna ska träna hemma med sina barn när tid finns.

– Det här är en väldigt aktiv stimulering och man ser på barn som får den här massagen att stressnivåerna går ner, säger Maria.

Artikelbild

| Maria Meszaros visar och instruerar Maria Pilhagen Börjesson som är där med dottern Ebba.

Vid det här träningstillfället låter Maria frågan gå runt i gruppen hur veckan varit när föräldrarna övat och praktiserat hemma. Hon framhåller att det är viktigt att man för barnet har en startsignal, att nu börjar massagen.

Maria Pilhagen Börjesson med dottern Ebba är med för första gången idag och hon berättar varför hon kom hit.

Artikelbild

| Ebba var där för första gången med mamma Maria Pilhagen Börjesson.

– Jag tyckte det verkade spännande med babymassage, med den kontakt och närhet det ger.