– Det har hittills gjorts analyser på själva dammet. Sedan vet vi inte om det skett någon exponering av personer som vistats där. Därför håller vi på att ta blod- och urinprovet, säger Bengt Ståhlbom, verksamhetschef på arbets- och miljömedicin på US i Linköping.

I dammet finns bly och krom. Bly kan påverka centrala nervsystemet medan krom kan ge besvär på luftvägarna.

– Det är metaller som man inte vill bli utsatt för, säger Bengt Ståhlbom.

Artikelbild

| Provtagningar. Bly och krom kan påverka kroppen om man exponeras långvarigt eller för stora doser.

Ofta krävs dock att man andats in metaller under lång tid för att kroppen ska påverkas, om det inte varit höga doser.

– När det gäller bly så accumuleras det i kroppen och det tar tid innan halterna sjunker i kroppen eftersom det stannar i skelettet och läcker ut i kroppen, säger Bengt Ståhlbom.

I nästa vecka hoppas man att provsvaren är klara.

– Vi skyndar på den här processen, säger Bengt Ståhlbom.

Om de som vistats i lokalerna har andats in dammet finns inga särskilda motåtgärder att vidta. Det handlar istället om att avbryta exponeringen och sluta vistas i lokalerna.