Polisen och Motala kommun har i ett gemensamt medborgalöfte valt att lägga fokus på bostadsområdet under 2018 och 2019. En insats i projektet var att genomföra en trygghetsvandring för att ta reda på hur de boende upplever sin närmiljö och vad som kan förbättras.

Vandringen genomfördes förra veckan och samordnare Mannie Gustavsson uppger att uppslutningen var god.

– Vi var totalt 25 personer, vilket är en bra siffra för en trygghetsvandring. Det var boende men även representanter från kommunen, polisen och Bostadsstiftelsen Platen, säger hon.

Många synpunkter och förbättringsförslag samlades in under kvällen.

– I det stora hela är Charlottenborg ett välskött område, men det finns alltid en del åtgärder som kan göras. Mest handlade det om belysning och att rensa bland skymmande buskar, säger Mannie Gustavsson.

Åtgärderna som togs upp under träffen ska nu sammanställas och följas upp efter en tid.

En ny trygghetsvandring är också aktuell, men på annan plats.

– Det blir en trygghetsvandring i höst, men området är inte bestämt än. Vår avsikt är att göra en vandring i alla områden.

Mannie Gustavsson är extra glad över att så många Charlottenborgsbor deltog under träffen.

– Åldersmässigt var det lite blandat, både ungdomar och äldre personer. Det är jättebra, för de ser saker med olika ögon.

Hon fortsätter:

– Det var engagerade människor som verkligen hade ett seriöst intresse i det här.