Vi bad kommunen att ta fram hur stor andel av grundskollärarna på kommunens skolor som är behöriga. Det här är resultatet:

Bergvalla 100%

Bråstorp 83%

Charlottenborg 76%

Dansäter 92%

Fornåsa 75%

Fågelsta 86%

Grundsärskolan 1-9 100%

Hällaskolan 87%

Karlsund 89%

Klockrike 100%

Marieberg 7-9 89%

Marieberg F-6 96%

Norra F-6 84%

Nykyrka 63%

Skolgårda 7-9 69%

Skolgårda F-6 88%

Smedsby 100%

Södra 4-9 81%

Södra F-3 100%

Tjällmo 50%

Vätternskolan 95%

Österstad 100%

Zederslund 86%

I de skolor som har förskoleklasser är samtliga förskollärare behöriga.