Vi har tidigare kunnat berätta att Alliansen har för avsikt att kommunstyrelsen under våren ska ta beslut om att utreda bostadsstiftelsen Platens framtida organisation och då bland annat titta på en bolagisering. Inom socialdemokraterna har man nu haft möte och diskuterat hur de ställer sig i frågan och därifrån är beskedet tydligt.

– Vi kommer inte att stödja ett sådant förslag. Vi är principiellt emot en bolagisering av Platen, säger Johan Andersson, ordförande i arbetarekommunen och fortsätter:

– Platen har tjänat Motala och hyresgästerna väl och vi tror inte att en bolagisering skulle gynna dem.

Han säger vidare att de är osäkra på om det ens är möjligt att bolagisera Platen och att risken är stor att det blir en dyr affär. Därför har Johan Andersson själv bett Sabo, allmännyttans bransch- och intresseorganisation, att ta fram mer information till dem.

– Om man skulle bolagisera skulle det kunna bli möjligt att föra över överskott från Platen till kommunen för att täcka kommunala investeringar och det accepterar vi inte. Då blir det i praktiken så att hyresgästerna hos Platen kommer att få betala två gånger, dels på skatten och dels via hyran, säger Johan Andersson.

Så ni gör en egen utredning i frågan?

– Nej, men vi vill ha all fakta på bordet om Alliansen väljer att driva fram det här förslaget, säger Johan Andersson.

Ett argument för en bolagisering som Platens ordförande, Daniel Starkengren (M), fört fram är att Platen då skulle kunna börja bygga bostadsrätter. Detta ställer sig Johan Andersson frågande till.

– Det finns ju redan intressenter som vill bygga i Motala. Vi tror att det mer handlar om att kommunen måste ta fram attraktiva lägen där företagen skulle vilja bygga. Jag tror att kommunen borde jobba på det viset istället och ta fram områden med blandad bebyggelse, säger han och fortsätter:

– Om Platen börjar bygga bostadsrätter ser jag en risk att man istället trycker undan marknaden.

Daniel Starkengren meddelade i sin intervju att han också vill utreda försäljningar av lägenheter. I valrörelsen talades olika Alliansföreträdare om att sälja upp emot 1400 lägenheter.

– Platen har sålt i mindre omgångar tidigare och det är möjligt. Men 1400 lägenheter är ju som att sälja hela Charlottenborg eller Väster. Det är inte rimligt, säger Johan Andersson.