Just nu leder allianspartierna med 26 mandat mot den sittande S+MP+V-majoritetens 23. Däremellan är Sverigedemokraterna vågmästare med 8 mandat.

Läget är därmed precis lika komplicerat lokalt som i riksdagen. Och där förhållningssättet gentemot Sverigedemokraterna kan bli lika omdiskuterat.

Såväl majoriteten som borgerligheten säger sig avvakta onsdagens sluträkning av de sena förtidsrösterna innan det görs eventuella kalkyler och inviter.

Alliansen har tidigare, under perioden 2006-2010, bildat majoritet med bland andra Miljöpartiet, ett parti som gärna söker makten. Men dess 2 mandat hjälper inte alliansen. Det krävs 29 av kommunfullmäktiges 57 mandat för att nå majoritet.

Med tanke på hur det röstats i fullmäktige under den snart gånga mandatperioden skulle Alliansen kunna regera med stöd i bland annat budgetfrågor av SD. Men här ställer nu i så fall SD som krav att få bli en del av allianssamarbetet och att också få en kommunalrådspost, det vill säga ett politiskt heltidsuppdrag.

Därefter blir allt än mer komplicerat. S+MP+V skulle kunna bilda ny majoritet tillsamman med borgerliga partier, men det skulle i så fall krävas minst två av dem. Å andra sidan är Alliansens målsättning att hålla ihop. Dessutom – hur skulle överlöpningar till den rödgröna sidan uppfattas av landsbygdväljarna, vilka till stor del såg till att det blocket hamnade i minoritet?

Fortsättning följer.