Flera  företag gick in med 100 kronor per badande. Alla pengar går till Barndiabetesfonden. 

Redan under eftermiddagen hade  drygt 23 000 kronor samlats in och då var inte alla företagens bidrag inräknade.