Det var under hösten 2017 som patienten blev sämre och hembesök av läkare gjordes på grund av färgade upphostningar, smärta i bröstet och tilltagande trötthet. Läkaren ordinerade värktabletter samt slemslösande preparat. Av anmälan, som nu ska behandlas av Inspektionen för vård och omsorg (IVO), framgår att hemtjänsten även kontaktade en sjuksköterska i hemsjukvården vid två tillfällen och att ett hembesök hos patienten bokades till nästkommande dag. Men samma morgon fick patienten en akuttid till vårdcentralen och en hastig försämring inträffade. Patienten fördes då med ambulas till akuten där det konstateras stora blodproppar i lungorna. Sjukvården misstänkte även en blödning i tarmarna. Av hemsjukvårdens kortfattade beskrivning framgår att Ipren kan ha bidragit till att blödningen uppstod och att en fördröjd handläggning av patienten nu kan komma att ge denne bestående men gällande andningen.

Involverade medarbetare inom hemsjukvården har vidtalats i samband med utredningen av händelsen. De kommer även att vara delaktiga vid genomförandet av beslutande åtgärder, till följd av händelsen.