Författaren Carl-Axel Falls första möte med Vättern var på 1980-talet då han var med på en flerdagars båttur där.

– Sjön var underbar med sitt klara vatten, menar han. Att Carl-Axel Fall sedan länge varit en hängiven fiskare spädde på kärleken.

– Jag hade fiskat röding i Norrland i många år och röding finns ju i Vättern också.

Artikelbild

| Carl-Axel Fall som skrivit boken har fritidsboende vid Järsätter, väster om Nykyrka.

Fall var tidigare chefredaktör för Naturskyddsföreningens tidning, men är numera pensionär vilket gett honom tid för den omfångsrika och personligt skrivna boken.

Han har träffat och pratat med såväl fritids- som yrkesfiskare och andra personer som kan berätta om sjöns fiskar och fiske. Varje fiskart har dessutom fått ett eget kapitel.

Carl-Axel Fall gillar som tidigare nämnts att fiska.

– Jag fiskar inte jättemycket, men det är kul att åka ut och ta en röding ibland, säger författaren som sedan 2016 har ett fritidsboende utanför Nykyrka och en båt liggande norr om Lemunda.

Artikelbild

| Boken innehåller många fina bilder av Karin Alfredsson.

Rödingar i all ära, men det är harren som han tycker att det är mest angeläget att prata om. Harrbeståndet i Vättern som är Sveriges sydligaste har minskat under 2000-talet.

– Det vore fint att kunna återskapa beståndet till det som fanns på 90-talet. Men då måste man vårda bäckarna där harrarna leker.

Artikelbild

| Kräftor och kräftfiske får också ett eget kapitel.

Är du nöjd med boken?

– Ja, jag tycker att jag fått med ett brett svep från fiskar och fiskare till fiskevård.

Värt att notera är att boken innehåller många fina bilder, de allra flesta tagna av Karin Alfredsson.