Parkeringsproblemen i Varamon har under sommaren delvis varit omfattande. Nu går kommunen ut och berättar att felparkerande bilister återkommande försökt undkomma böter genom att skruva bort sin registreringsskylt. Kommunen konstaterar dock att bilisternas ansträngning ofta görs i onödan.

– Nyare bilar har i många fall registreringsnumret instansat på andra platser och parkeringsvakten kan därmed ändå utfärda en anmärkning på fordonet. Bilar som saknar denna information kommer att omedelbart förflyttas och ägaren står för bärgningskostnaden, säger Daniel Persson, trafikingenjör på Motala kommun i ett pressmeddelande.