Under slutet av förra sommaren skickade en person som är bosatt i Motala in en klagan till Miljö- och hälsoskyddsenheten i kommunen. Denne ansåg att flygklubbar som utgått från Skärstad flygfält har stört boende i vissa områden då de, enligt klagomålet, ska ha flugit på kvällar och helger. Den klagande kallade det för "grovt miljöbrott" och krävde att kommunen skulle utfärda ett tillstånd där det endast är tillåtet att flyga på dagtid på vardagar då folk inte är lediga och hemma.

Sedan dess har inte mycket hänt i frågan. Men nu har konsulter som arbetar åt Motala kommun kommit med en sammanställning om hur flygningar påverkar boende i närområdet. Vilket innebär att de inblandade parterna kan vänta sig svar inom kort.

– Våra konsulter har nu avlagt en rapport där de redovisar vilka områden som kan beröras och inte beröras av för höga ljudnivåer. Inom en vecka eller två förväntar vi oss att kunna komma med ett beslut till den klagande och flygklubbarna om hur vi agerar i frågan, säger Otto Strid, miljö- och hälsoskyddsinspektör i kommunen.