I gympasalen på Fria Intermiliaskolan är fullsatt. När klockan slår 17 är det dags för skolans nya styrelseordförande att ta till orda.

– Det som har byggts upp under 25 år raserades under den här turbulenta tiden, säger Hannele Oikarinen som talar inför gruppen tillsammans med rektor Riitta Paananen.

Hannele Oikarinen berättar om elever som bytt skola efter oroligheterna, om personal som ska varslas, och om de åtgärder man ska vidta efter Skolinspektionens kritik. Man ska jobba med att öka andelen behörig personal. Man ska ta bort omdömen i ordning och uppförande till jul. Sedan är det dags för frågostund, och det blir en turbulent sådan med svordomar och skrik. Vissa kritiserar den fallerade kommunikationen, andra tar upp bristande undervisning i modersmål. Vissa kritiserar för stora klasser och för lite personal. En av personerna som är missnöjd med skolan är Lene Linnet, som valt att ta sina två barn ur Fria Intermiliaskolan.

Artikelbild

| Marina Jonsson, Lene Linnet, Gabriella Byström och Linda Raya har alla valt att flytta sina barn till andra skolor. "Droppen är att man inte tror på våra barn" säger Marina Jonsson.

– Mina barn har varit hemma i två veckor. De har båda fått nya skolplatser, säger Lene Linnet.

Lene berättar om kränkningar och misshandelsfall, om bristande engagemang och bristande undervisning. Även Linda Rayas barn ska sluta på skolan.

– Jag har förlorat allt förtroende. Man har inte förstått hur allvarlig situationen faktiskt är och hur många brister det finns.

Men det är inte alla föräldrar som är kritiska till skolan.

Artikelbild

| Många ville göra sina röster hörda under mötet.

– Det här mötet sköttes bra av skolan. Styrelsen och rektorn har tagit till sig kritiken och det tycker jag är starkt, säger en förälder som vill vara anonym.

Föräldern riktar även kritik mot hur vissa agerade under mötet.

Artikelbild

| Gympasalen var så full av föräldrar att att man behövde plocka fram extra stolar.

– Om föräldrarna inte kan visa respekt mot andra föräldrar, styrelse eller rektor på mötet, hur ska då deras barn kunna visa respekt?