I den utredning som IVO, inspektionen för vård och omsorg, gjort visar att kommunen varken dokumenterat eller haft någon kontakt med familjen efter att ansökan godkänts. Fördröjningen säger socialnämnden bero på att familjeteamet haft för många ärenden, och att två ur personalstyrkan sjukskrivit sig. På grund av detta blev det en kö. Socialnämnden fick därför prioritera ärenden och beslutsfattandet, vilket också påverkade andra ärenden.

IVO har gjort en bedömning att väntetiden på fem månader är oskälig. De vill nu att förvaltningsrätten beslutar att nämnden ska betala 10 000 kronor i straffavgift till staten.