Stölden har skett efter ett inbrott som måste ha begåtts någon gång mellan lördag eftermiddag och måndag morgon. Samlingslokalen är under upprustning och förövaren har tagit sig in via en provisoriskt förspikad nödutgång. Några direkt övriga spår efter vederbörande ska inte finnas,

Flera vanligt förekommande verktyg nämns i stöldanmälan. Något värde är dock ännu inte framräknat.