När Alliansens budget gick igenom i kommunfullmäktige i höstas innebar den en minskning av nämndernas ekonomiska ramar. För bildningsnämndens del innebar det att man fick totalt 15 miljoner kronor mindre än vad man fått året innan. Det innebar bland annat att grundskolan i år redan fått 2,5 miljoner kronor mindre att röra sig med. Men de besparingarna räcker inte. I februari beslutade kommunstyrelsen att spara ytterligare 38 miljoner kronor varav 9,8 miljoner nu ska tas hos bildningsnämnden så nu alltså totalt måste spara nästan 25 miljoner kronor.

– Sedan ska man tänka på att vi också hade ett underskott förra året på 5,6 miljoner kronor som vi också har med oss och fått hantera i år, säger bildningschef Per-Arne Sterner.

Nu ligger det på politikernas bord att avgöra hur det stora sparbetinget ska hanteras. Inför nämndens möte i veckan fick de en lista med tänkbara åtgärder som bland annat innefattade sänkta ambitionsnivåer och att ta bort verksamheter som kommunen enligt lag inte måste ha.

– Det blir upp till politikerna att avgöra vad som ska tas bort. Allt kan vi inte ta med osthyveln, säger Per-Arne Sterner.

Vad för besparingar som kan bli aktuella vill politikerna i nuläget inte uttala sig om. Och listan med förslag på neddragningar betecknar de som arbetsmaterial och håller därmed hemlig.

– Det kommer att komma beslut löpande under året, men redan i april kommer det upp igen, säger ordförande Mark Henriksson (M).

Kan det komma att bli neddragningar på personalen?

– Jag kan inte uttala mig om det. Det är möjligt, men det får varje verksamhet svara på, säger Mark Henriksson.

Ni ska spara 25 miljoner kronor, samtidigt vill ni öppna nya verksamheter som Godegårds skola. Hur får ni ihop det?

– Där får vi ett underlag att ta ställning till i april. Men om det skulle visa sig att det blir dyrt att öppna Godegårds skola så kommer vi att be om pengar från kommunstyrelsen. De pengarna finns med i Alliansens budget, säger Mark Henriksson.

I Allianspartiernas valmanifest fanns löften om att värna barn i de yngre åldrarna. Enligt Mark Henriksson blir det dock en prioritering att göra i kommande budget och ingenting som kommer att göra att exempelvis delar av grundskolan skulle undantas från sparkraven.

– Nej, det här gäller samtliga verksamheter, säger han.

Bildningsnämnden var dock inte enig i frågan. S, V och MP ville inte godkänna det gällande sparkravet.