Under den gångna helgen har guidade visningar genomförts på fyra platser runt om i Östergötland, på orter där industrin drivit platsens utveckling. Man har velat lyfta fram människorna som jobbat inom industrin men även hur de som hade livet utanför arbetet hade det. I Motala har helgens guidade visningar gjorts i det gamla verkstadsområdet plus att de två arbetarbostäderna på "Svarta gatan" öppnat portarna för besökare.

Ralf Andersson guidade runt besökarna på verkstadsområdet där han berättade om Göta kanals historia med sedermera Motala verkstads framväxt som en del av kanalens behov av service.

– Jag berättar om själva platsen här runt verkstaden och berättar om byggnader och sådant, säger Ralf Andersson.

Artikelbild

| Ralf Andersson gudiade runt besökarna i det gamla verkstadsområdet.

De talrika besökarna fick veta historien om byggnaderna i området som till exempel hur Mallboden fått sitt namn av att fartygsritningar förvarades där. Industrimuseet hade också öppet i samband med guidningarna.

– Tanken är att det ska hända saker i hela området, förklarade museiintendent Camilla Gullin, som själv höll i visningarna av museilägenheterna.

Besökarantalet under lördagens visning var något Camilla Gullin var mycket nöjd med.

– Vi hade väl 20 på första och 35 på andra, cirka. Sedan hade jag en del ströbesökare nere vid lägenheterna. Så totalt ungefär 100 personer.

Vad är de vanligaste frågorna du får vid lägenhetsvisningarna?

– Var gick man på toaletten, är en vanlig fråga. Så naturligtvis frågor om hygienen och trångboddheten.