Det är långt ifrån alla som ertappas, enligt Magnus. Det innebär att de anmälningar som finns hos polisen sannolikt inte överensstämmer med verkligheten.

Under perioden första januari till den tolfte oktober i år anmäldes 88 stölder och snatterier (numera kallade ringa stöld) i Motala och Vadstena kommuner. Året innan låg siffran på 120 och året dessförinnan på 81.

Samtidigt berättar Magnus att bara hans butik i Motala utsätts för brott flera dagar i veckan. Även om inte alla ertappas kan personalen upptäcka stölder genom det datasystem som registrerar antalet sålda varor.

Artikelbild

| Stölder. "Det finns ett stort mörkertal", säger Magnus Eriksson, butikschef på Ica supermarket.

Efter att ha arbetat som butikschef i 18 år har Magnus försökt att hitta strukturer för att försöka minska antalet stölder. Förutom att lokalerna kameraövervakas kommunicerar personalen även internt med varandra om någon ser en misstänkt person.

– Även stamkunder stjäl. Oftast är det personer som du minst anar, säger han.

Det kan vara prydliga medelålders män eller kvinnor som handlar för flera hundra kronor men som samtidigt stoppar på sig varor för ett litet värde. Yngre stjäl oftast godis medan människor med missbruksproblem inte sällan tar med en väska in i butiken och fyller den med varor. Även innanför kläderna stoppas produkter.

– Allt som ligger löst i butiken är stöldbegärligt, säger Magnus.

Artikelbild

| "Allt som ligger löst i butiken är stöldbegärligt".

Hur reagerar personer när de konfronteras?

– En del hävdar att de glömde lägga varorna i korgen, vissa ber om ursäkt och erkänner direkt, andra är helt likgiltiga, säger han.

Artikelbild

| Övervakning är nödvändigt i dag för att kunna upptäcka stölder.

Personalen får kontinuerligt gå säkerhetsutbildningar för att de ska få kunskap om hur de ska agera om en situation även skulle bli hotfull. Hur var och en ska agera är upp till situationen, enligt Magnus. Känner personalen stark oro, avråder han dem att konfrontera en person. Själv, berättar han, blir han oftast mer arg. Senast förra sommaren sprang han och två kollegor efter en kaffetjuv som varit inne i butiken flera gånger tidigare. En kund körde ikapp Magnus i närheten vid Charlottenborgsbron och erbjöd honom skjuts i jakten. Tack vare snabb kontakt med polisen kunde tjuven gripas på Verkstadsvägen. Det visade sig senare att denne och ytterligare några kumpaner stulit snabbkaffe i flera andra butiker i länet.

Magnus har under senare år även valt att öka personalsäkerheten genom att införa ett slutet kassasystem. Det minskar risken både för rån och internt svinn. Likaså personlarm som var och en kan använda när de jobbar. Och man är aldrig ensam under ett pass.

Artikelbild

| Inne i butiken finns flera kameror som kan vara till hjälp när en misstänkt tjuv ska identifieras.

– Personsäkerheten måste alltid gå först.