Vi har tidigare berättat om den satsning mot tjuvfiske av Vätternkräftor som inleddes 2018. Satsningen är ett samarbete mellan länsstyrelserna runt Vättern, polisen och Skatteverket. Den senare myndigheten ska försvåra för tjuvfiskarna att sälja sin fångst vidare.

I slutet av januari hölls ett uppföljningsmöte med representanter från de inblandade myndigheterna.

– Vi berättade om våra upplevelser och planerade framåt, säger Michael Bergström, länsstyrelsernas fisketillsyningsman i Vättern.

Han betonar att samarbetet med polisen i Motala fungerat riktigt bra.

– Det finns det potential att utveckla.Dessutom ska den undervattensdrönare som testkördes 2018 användas flitigt i år.

Bergström uppskattar vad som gjorts hittills, men menar att det finns en del kvar att jobba med.

– Framför allt att Skattemyndigheten får in fler tips om svartförsäljning av kräftor.

Skatteverkets Markku Kauppinen, som var med på mötet berättar att man fått in ett antal tips, huvudsakligen via myndighetens tipsjour.

– Vi håller på med förkontroller för att se om det finns bäring i dem. Om vi hittar fusk får vi lägga mer resurser på att kontrollera vidare, säger Kauppinen som tycker att han fick med sig mycket matnyttigt från mötet.

– Förståelsen för branschen och problematiken. Plus en del annat som jag vill hålla lite på.

Länsstyrelserna i Västra Götalands och Jönköpings län har åtagit sig att bilda en projektgrupp för att styra upp satsningen.

– Det kommer att göra oss effektivare, säger Michael Bergström.