Kan man sanera förorenad mark utan att flytta på den? Det tar man reda på i projektet Insure, Innovative Sustainable Remediation. I juni 2017 borrades de sista rören och stagen ned i marken vid oljecisternerna på Södra stranden och i veckan togs de upp igen.

– Man såg ju runt årsskiftet att det var dåligt med syre i marken, dålig nedbrytning av föroreningen i marken. Då har vi så fort tjälen släppte i marken gjort en aktivitet för att syresätta marken. Nu blir det spännande med den slutgiltiga provtagningen för att se om vi haft någon nedbrytning, säger Åsa Rahm, miljö- och hälsoskyddsinspektör och projektledare.

Martin Romanrschuk, projektets finska samarbetspartner från Helsingfors universitet, påpekar att man nog inte nått så goda resultat i och med att mikroberna krävt mer syre.

Artikelbild

| Martin Romanrschuk och Åsa Rahm ser fram emot provernas resultat.

– Det har varit svårare än vi hade hoppats. Jag skulle tippa på att det bara fungerat på en liten del av det här området. Det har gett mycket information om hur man ska behandla såna här områden. Det här är det enda stället där vi testat den här metoden där oljan ligger under grundvattnet, säger han.

Vad händer framöver?

– Vi fortsätter jobba med de andra delarna av Insure. Det här har varit en utav tre. Den ena delen som är kvar jobbar vi med strategier för hur man ska jobba med tillsynen av förorenad mark. Den andra delen berör visualisering på karta hur föroreningarna ser ut, säger Åsa Rahm.