Projektet Trygg hemgång startar under vecka 2 och kommer att under 2018 drivas i projektform med en utvärdering under hösten. Teamet för Trygg hemgång består av undersköterskor, biståndshandläggare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster och sjuksköterskor.

Syftet med Motala kommuns Trygg hemgångsteam är att skapa förutsättningar för att den enskilde ska kunna komma tillbaka hem efter en sjukhusvistelse. Teamet arbetar för att skapa trygghet och har ett rehabiliterande arbetssätt. Till skillnad från ordinarie hemtjänst har teamet mer tid hos den enskilde i samband med hemgång från sjukhus och närmaste dagarna därefter. Insatsen Trygg hemgång kan ges under maximalt 14 dagar och under tiden pausas insatser från ordinarie hemtjänst. Tiden med Trygg hemgång ska ge utredningsunderlag till biståndshandläggare för beslut om fortsatta insatser.

När insatsen Trygg hemgång avslutas är det viktigt att samtliga parter, inklusive vårdgivare från Region Östergötland, deltar vid möte då en samordnad individuell plan ska upprättas för den enskilde.