Trygghetspartiet har nationellt uppstått bland tidigare Sverigedemokrater och pensionärspartister. I Motala är också förre SD-aren Joakim Pripp listetta.

Så vad skiljer Trygghetspartiet från SD, lokalt?

– Vi vill inte att försvaret ska få skjuta fritt i Vättern.

När sedan Joakim Pripp lägger ut texten om sitt nya partis valprogram för Motala framstår de äldre som en särskild väljargrupp att tillgodose. Här talas det bland annat om kameraövervakning och patrullerande kommunala ordningsvakter i bostadsområden. Och för de riktigt gamla lockas det med en köfri äldreomsorg.

– När kommunen tillför 54 platser via det nya äldreboendet på Mossen ska man inte samtidigt lägga ner redan befintliga platser. Då får vi platser över till dem som snabbt vill ha en äldreomsorgsplats, förklarar Joakim Pripp.

Och var ska det kameraövervakas och patrulleras?

– Polisen får avgöra var behoven finns.

För yngre generationer gäller det att ha fältsekreterare på gatorna. Trygghetspartiet ansluter sig till den borgerliga linjen att åter öppna skolans särskilda undervisningsgrupper, men det ska ske i Godegårds skola. Vilken då även ska öppnas för vanlig undervisning igen.

– Då säkras ett större underlag för skolan. Men det kan förstås bara ske om föräldrarna själva går med på att flytta sina barn dit, reserverar sig Joakim Pripp.

Vad gäller landsbygden märks också utfästelser om bättre kollektivtrafik, ökade anslag till bygderåden och fler bostäder.

På alla frågor om finansiering svarar Joakim Pripp att det främst handlar om att öka skatteintäkterna. Socialbidragstagare ska istället fås i arbete – lite oklart hur – och inflyttning till Motala ska stimuleras genom att snabbt få till ökad villabebyggelse i Södra Freberga, Bråstorp och Bromma.

Men det här gäller inte inflyttning av flyktingar. Här delar Trygghetspartiet SD:s uppfattning att ingen påfyllning kan ske förrän de som redan kommit har integrerats.

Liksom SD vill man skapa ett fastighetsföretag till, vid sidan av Platen. Det ska vara vinstdrivande och därmed också hjälpa upp den kommunala ekonomin.

Andra partier i Motala menar annars det måste till besparingar på uppåt 30 miljoner. Men det finns inte på Trygghetspartiets agenda.

­– Nej, vi vill inte peka ut några direkta sparområden. Däremot ska kommun alltid effektivisera, kommenterar Pripp.