Utbildningen riktades sig främst till lärare som redan hade en viss kunskap i ämnet.

Drygt femton utvalda personer medverkade på utbildningsdagen – som hölls i Hallens lokaler.

Ammi Karlsson-Pye, som är samordnare för projektet, fanns på plats för att hålla i trådarna.

Artikelbild

| "Det är många som har stor okunskap om dessa saker", säger Ammi Karlsson-Pye.

– Satsningen görs i Östergötland, Sörmland och Västmanland. Tanken var att vi skulle kunna ta hjälp av varandra. Ensam är oftast inte stark, säger hon.

Vad vill ni att det här ska leda till?

– Det är många som har stor okunskap om dessa saker. Det har skett stora förändringar jämfört med hur det var förr.

Föräldrastöd, preventionskunskap och riskfaktorer var frågor som debatterades flitigt.

Artikelbild

| Utbildningsdagen hölls i Hallens lokaler – som ligger på Prästgatan.

– Våra ungdomar dricker mindre än förr – men det finns fortfarande utmaningar kvar. Därför är det viktigt att fortsätta ge information på det här sättet, säger Ammi Karlsson-Pye.

Varför tror du att ungdomar dricker i mindre utsträckning än tidigare?
Artikelbild

– Spekulationen är att man blivit mer hälsomedvetna och sett baksidan med dessa grejer.

Målsättningen är att fortsätta jobba med dessa utbildningsinsatser:

– Det är viktigt att jobba i förebyggande syfte. Dessutom måste man lyfta ungdomar som goda exempel, säger Ammi Karlsson-Pye.

Mia Karlsson, Caroline Ottosson, Jenny Lindström, Lotta Rapp och Pia Ström fanns på plats under utbildningsdagen. Gruppen tycker att satsningen har varit värdefull.

– Det här är ett förebyggande program som riktar sig till föräldrar. Vår uppmaning är att man ska bli en restriktiv förälder. Det är aldrig för sent att börja med ett sådant tankesätt, säger Caroline Ottosson.

Skolpersonalen kommer från olika kommuner i Östergötland. Det är viktigt att stå på enad front i dessa frågor, tycker man.

– Det är jättespännande att göra jämförelser mellan kommunerna. Det är bra att vi kan göra sådana här grejer på ett enat sätt i vårt län, säger Jenny Lindström.

Tycker ni att det ger resultat?

– Ja, det gör det. Ju mer man pratar om det – desto bättre resultat får man, säger Pia Ström.

Lärarna tycker att man ska våga vara en problematisk förälder:

– Det gäller att slå hål på myter. Faktum är att ungdomar lyssnar på sina föräldrar – även om man inte tror det, Mia Karlsson.

Tycker ni att föräldrarna tar det här på allvar?

– Det varierar något oerhört. Dock så beror det på hur man lägger fram det. Det är viktigt att man inte skuldbelägger föräldrarna, säger Pia Ström.