Enligt besättningsman Erik Molander var det en privatperson som ringde efter att ha sett trampbåtarna på olika ställen i vattnet. Då räddningsstationen just hade jourbyte i Motala hamn kunde Rescue Ivan Holmberg, med tre frivilliga sjöräddare, ge sig ut på larmet. Ytterligare samtal från en annan observatör inkom därefter liksom larm från Sjöräddningscentralen och Motala räddningstjänst med brandbåt 4090 tillkallades.

I båtarna befann sig ungdomar i 15–18 årsåldern, enligt Erik Molander och ingen av dem hade flytväst. Två av trampbåtarna, med tre personer ombord, fick hjälp att ta sig in till land medan den tredje kunde ta sig in på egen hand då den inte drivit lika långt ut på sjön som de andra.

Även polis fanns på plats på stranden för att prata med vittnen.

Enligt Erik Molander gjorde vindförhållandena, med utsjö, det svårt för pojkarna att ta sig tillbaka.

– Räddningsinsatsen tog cirka 30 minuter. Man kunde se båtarna från land men det blåste i riktning mot Sandön, säger han.

Samtliga ungdomar ska i samband med räddningen ha varit vid gott mod.