Alliansen har satt upp 14 mål för Motala kommun den här mandatperioden. Dessa har sedan brutits ner i resultatmål med konkreta nyckeltal. I juni skulle kommunstyrelsen tagit beslut om nyckeltalen, men eftersom materialet inte var fullständigt återkom ärendet till kommunstyrelsens möte i början av september.

De nya nyckeltalen anger bland annat att man i år vill komma på plats 190 i Svenskt Näringslivs ranking (från plats 221 år 2018), att andelen närproducerade livsmedel i måltidsverksamheten ska öka från 16,4 procent till 20 procent och att andelen e-postmeddelanden som besvaras inom en dag ska öka från 58 procent till 60 procent i år. 

Flera av resultatmålen saknar dock konkreta värden att nå. Istället talar man om att narkotikabruket bland unga ska minska, att antalet bussresenärer på landsbygden ska öka och att antalet medarbetare per chef ska minska från genomsnittet på 27 anställda per chef.

– Det har kommit kritik för att det är svårt att sätta konkreta mål, men till 2020 vill vi att det ska bli bättre, säger kommunalråd Kåre Friberg (M).

Det står dock också klar att tjänstemännen flaggat för att vissa mål inte kommer gå att nå. Det handlar exempelvis om handläggningstiden för försörjningsstöd och tiden för att få plats på ett LSS-boende där politikerna vill att det ska ordnas inom 90 dagar, medan genomsnittet nu ligger på 293 dagar.

– Vi vet att de här målen sannolikt inte kommer att nås, men det skulle sända fel signaler att sätta ett lägre mål bara för att vi ska kunna uppfylla alla mål, säger Erik Backman (M) som varit med och tagit fram målen.