Fastighet: Motala Mazurkan 7.

Adress: Duvedalsgatan 39, Motala.

Pris: 2 710 000 kronor.

Taxeringsvärde: 959 000 kronor.

Köpare: Tobias Carl Bertil Törnvall, Lisette Joy Solange Gun Aila Bergqvist.

Säljare: Lena Desireé Linder, Dan Anders Emanuel Linder.

Fastighet: Motala Frimuraren 3.

Adress: Götgatan 11, Motala.

Pris: 1 350 000 kronor.

Taxeringsvärde: 475 000 kronor.

Köpare: Karin Anita Wahling.

Säljare: Ingegerd Holms dödsbo.

Fastighet: Motala Lägerhyddan 17.

Adress: Gropgatan 12, Motala.

Pris: 2 500 000 kronor.

Taxeringsvärde: 901 000 kronor.

Köpare: Ewa Gunilla Davidsson, Hans Gösta Davidsson.

Säljkare: Hans Martin Nilsson.

Fastighet: Motala Fregatten 3.

Adress: Vimpelgatan 5, Motala.

Pris: 2 400 000 kronor.

Taxeringsvärde: 850 000 kronor.

Köpare: Lenita Marie Sundström, Morten Henrichsen.

Säljare: Anders Lennart Pernå.

Fastighet: Motala Nordsjö 1:4.

Adress: Nordsjö 26, Motala.

Pris: 754 000 kronor.

Taxeringsvärde: 703 000 kronor.

Köpare: Björn Oskar Jonasson.

Säljare: Stefan Leif Boström.

Fastighet: Motala Olivehult 10:205.

Adress: Rävstigen 8, Borensberg.

Pris: 340 000 kronor.

Taxeringsvärde: Redovisas ej.

Köpare: Johnas Eric Andrés Kataja, Lina Anna Maria Kataja.

Säljare: Motala kommun.

Fastighet: Motala Brådrasket 2.

Adress: Granitvägen 115, Motala.

Pris: 190 000 kronor.

Taxeringsvärde: Redovisas ej.

Köpare: Hyddmarken fastighets AB.

Säljare: Motala kommun.

Fastighet: Motala Brådrasket 2.

Adress: Granitvägen 115, Motala.

Pris: 190 000 kronor.

Taxeringsvärde: Redovisas ej.

Köpare: Erik Gustav Ternebom, Micaela Linda Caroline Carlsson.

Fastighet: Motala Kristineberg 1:32.

Adress: Kristineberg 56, Zinkgruvan.

Pris: 150 000 kronor.

Taxeringsvärde: 185 000 kronor.

Köpare: Inger Barbro Linnea Bjugård, Tor Håkan Nyberg.

Säljare: Vattenfall Vindkraft Sverige Aktiebolag.

Fastighet: Motala Kristineberg 1:41.

Adress: Kristineberg 50, Zinkgruvan.

Pris: 100 000 kronor.

Taxeringsvärde: 201 000 kronor.

Köpare: Inger Barbro Linnea Bjugård, Tor Håkan Nyberg.

Säljare: Vattenfall Vindkraft Sverige Aktiebolag.

Fastighet: Motala Kristineberg 1:46.

Adress: Saknas.

Pris: 100 000 kronor.

Taxeringsvärde: Redovisas ej.

Köpare: Inger Barbro Linnea Bjugård, Tor Håkan Nyberg.

Säljare: Vattenfall Vindkraft Sverige Aktiebolag.

Fastighet: Motala Svenshult 2:1.

Adress: Godegård 378, Motala.

Pris: 150 000 kronor.

Taxeringsvärde: 333 000 kronor.

Köpare: Tor Håkan Nyberg, Inger Barbro Linnea Bjugård.

Säljare: Vattenfall Vindkraft Sverige Aktiebolag.

Fastighet: Motala Svenshult 3:1.

Adress: Godegård 380, Motala.

Pris: 100 000 kronor.

Taxeringsvärde: 202 000 kronor.

Köpare: Tor Håkan Nyberg, Inger Barbro Linnea Bjugård.

Fastighet: Motala Fornåsa 6:6.

Adress: Älvan 126, Fornåsa.

Pris: 0 kronor.

Taxeringsvärde: 183 000 kronor.

Köpare: Anna Jeanette Viktoria Danielsson.

Säljare. Stig Axel Ingvar Samor.

Uppgifterna om försäljningarna är hämtade från Lantmäteriets register och omfattar vanliga köp i Motala och Vadstena.