Klimatfrågan. Svaret på valets viktigaste fråga är enkel för Christian Pettersson, MP:s förstanamn, för oavsett om man sitter som politiker i socialnämnden eller bildningsnämnden så är miljön central i alla frågor.

– Vi kan inte begära att Motalaborna ska satsa på solenergi och energieffektiviseringar om vi i kommunen inte går före.

MP har styrt med S och V i åtta år. Efter de fyra första åren tyckte man att det ibland gick lite trögt med deras hjärtefrågor, men nu tycker Christian Pettersson att miljöpolitiken har slagit igenom.

Artikelbild

| Christian Pettersson(MP).

– Ja,vi har ju till exempel fått till en förskola som är byggd som ett passivhus. S och V förstår hur vi tänker.

Hur överens är ni?

– Vi har haft en liten svacka när vi lämnade V, eller ja, bad dem lämna. Men på det stora hela så ser vi samma problem. Vi ser jämställdheten, vi ser miljöfrågan, vi ser ungdomsarbetslösheten. Vi har ett gott samarbete, men sen är vi inte helt hundra överens.

Den stora skiljelinjen enligt Christian Pettersson handlar om vård och omsorg. MP vill inte ha full frihet för privata företag att starta äldreboenden, men man skulle gärna se fler upphandlingar. En inställning som går tvärt emot V:s hjärtefråga om att inte ha vinster i välfärden.

– Skulle det komma som förslag så har vi ett stort problem i majoriteten. Miljöpartiet är positiva till valfrihet. Vinster i välfärden ska regleras, men vi kan inte säga nej till privata alternativ om vi inte själva kan lösa det.

Kommunen är i stort behov av nya äldreplatser och ni är ju medansvariga för att det tar tid, hur tänker ni där när ni gärna skulle se andra lösningar?

– Vi är tacksamma att det ska bli ett nytt boende. Det drivs i egen regi. Men under nästa mandatperiod måste vi ta beslut om ett nytt boende och om kommunen inte själv kan göra det så måste det lösas på annat sätt.

Så ni är beredda att köra över V?

– Vi hoppas kunna få dem att inse att folk inte kan bo i tält.

Men det är inte bara äldreboenden som ruskat om det politiska majoritetssamarbetet. Vid köpet av Piraternas anläggning valde MP att lägga ner sina röster vilket gjorde att läget i fullmäktige blev helt lika och ordföranden fick avgöra.

– Vi var ganska splittrade, men vi beslutade oss för att utåt säga nej. Det var en kort och snabb process. Vi hade inte riktigt tid att sätta oss in i frågan. Samtidigt ville vi inte ställa till en regeringskris i Motala, igen, så därför la vi ner våra röster.

MP vek sig alltså för S och V. Hade partiet sagt nej även i fullmäktige hade köpet inte gått igenom och majoriteten hade stått splittrad.

– Vi kan kanske erkänna att vi var lite fega, men som sagt hellre vara lite försiktig i tuffa situationer än att ställa till kaos.

I valrörelsen står MP på egna ben utan S och V. Vad som händer efter valet är helt öppet. MP är redo att prata med båda sidorna.

Blir det inte svårt som väljare att veta var ni står?

– Nej, man kan se det som att om vi är med och styr så kommer vi att fokusera på klimat och miljö. Vi tänker så oavsett vilka vi samarbetar med. Vi stänger inga dörrar.

Är ni beredda att alliera er med vilken sida som helst bara ni får vara med och bestämma?

– Just nu är S en given samarbetspartner för oss, men vi har inte haft någon diskussion med dem än. Det viktiga för oss är inte vad de andra partierna heter utan att vi får igenom vår politik.

Men det finns ett undantag – SD.

– Vi kommer inte ställa upp på något sätt att sitta eller diskutera med dem. De står så långt från våra värderingar som man kan komma.

Hur menar du då?

– Deras huvudfråga kommer alltid att vara flyktingpolitik, integration och migration. Absolut, de har sina poänger där men vi menar att man inte kan säga nej till asylrätt. Man kan inte prata om att hjälpa folk på plats för de är redan här. De säger i stort sett att de vill stänga dörrar, även om de inte använder just de orden, vi kan inte stå bakom något som inte är humant för människor.

Vallöften då? MP har inga problem att lova både det ena och det andra. Christian Pettersson laddar med en brokig lista där en röst på dem bland annat innebär att minst en nya förskola till byggs som ett passivhus liksom att alla kommunala nybyggnationer ska ha solceller på taket. De vill också öka mängden ekologiska och närproducerade råvaror i maten, liksom införa ytterligare en vegetarisk dag i skolan.

– Det tror jag nog att vi kan få igenom.

Man vill också satsa på ungas psykiska hälsa.

– Där måste vi samarbeta med regionen, men mer pengar till skolkuratorer och elevhälsan över lag.

Christian Pettersson lovar också att chefer inom kommunen ska utbildas inom hbtq-frågor och man vill satsa på fler laddstolpar och biogasmackar både i tätorten och på landsbygden. Cykeln ska bli mer prioriterad som fordon och därför ska fler cykelvägar framöver sopsaltas. Och så vill man bygga fler p-platser i centrum genom att utöka p-huset Akasian med en våning.

– Vi tror att det är bättre än flera små centrala parkeringar. Vi tror att handeln ökar med ett stort p-hus.

De tidigare diskussionerna om ett bilfritt centrum är dock inte längre aktuellt enligt Christian Pettersson.

Det är många löften och han lovar att de har ännu fler. Samtidigt säger han att man måste vara realistisk med löftena för satsningarna kommer att kosta. Oppositionen har heller inte varit nådig i sin kritik om hur majoriteten skött ekonomin och att man lånat miljonbelopp efter miljonbelopp.

– Vi har inte så hög belåning i dag jämfört med många andra kommuner. Och vi har investeringar som måste göras som simhall och Mariebergsskolan. Vi ser inte det som konstigt att vi måste låna för att göra kvalitetshöjningar för våra unga. Om vi inte gör det här nu så kommer det att kosta mycket mer om vi väntar några år.

Är det värt att låna till en aktivitetshall?

– Ja. Isbädden är under all kritik och miljöfarlig så den måste bort i vilket fall som helst. Och det är en klubb med bra ungdomsverksamhet som faktiskt vill någonting. Det är positivt och dessutom kan hallen användas till annat när bandyn inte behöver den. Men det måste till en bra lösning på parkeringssituationen.

Landsbygden så. Då kommer Christian Pettersson direkt in på digitalisering och effektivisering.

– Landsbygden är en del av vår stad, även om de bor några mil bort. Man får inte glömma bort dem. Vi tycker att det är väldigt viktigt att ha en bra dialog med bygderåden och att lyssna av dem.

Vilken är den viktigaste insatsen för att utveckla landsbygden?

– Att säkerställa att där finns skolor så att inte alla landbygdsskolor försvinner. Det gör man genom att säkerställa att där finns ett elevunderlag.

Ni stod bakom nedläggningen av Godegårds skola. Hur motiverar ni det?

– Vi stod bakom det professionen sa. Det faller på sin egen rimlighet att ha en F-6-skola med 30 elever även om de visar bra resultat. Det beslutet är tryggt och jag tror att barnen har det bra i sina nya skolor.

Du talar om vikten av bra kommunikation med de boende på landsbygden, men Godegårdsborna anser att det gick för fort och att ni inte lyssnade på dem. Vad säger du till dem i dag?

– Det är mitt löfte inför den kommande mandatperioden att vi ska ha bra kommunikation. Jag kan också hålla med om att det kanske gick för fort. Man måste kunna vara självkritisk och ta lärdom av det.

Ett tillräckligt elevunderlag är nödvändigt för skolornas överlevnad enligt er. Hur ska ni få fler att flytta till landsbygden?

– I mycket måste landsbygden själv komma på hur det ska ske. Men kommunen kan stötta genom att visa på klimatsmarta lösningar som till exempel att sätta ut laddstolpar och skapa förutsättningar för att driva företag på landsbygden, säger Christian Pettersson som också vill se kultur- och fritidssatsningar utanför centralorten.

Intervjun börjar gå mot sitt slut, men Christian Pettersson har ett ämne till som han vill ta upp. Fast egentligen är det två, men han nämner dem i samma andetag. Vättern måste skyddas mot skjutningarna och Lalandia. måste bli av. Varamons Vänner som har en rad synpunkter på etableringen menar att Lalandia inte är bra ur miljösynpunkt. Men partiet som säger sig värna miljön allra mest håller inte med.

– Vi ser med stor tilltro på att man gör ordentliga undersökningar och kollar med strandskydd och allting så att det går rätt till. Det är viktigt för oss. Vi vet också om att Lalandia är ett väldigt hållbart företag. De har valt Varamon på grund av dess unika värde.