IOGT-NTO i Östergötland hade bjudit in till möte om medberoende och främst barn i familjer där alkoholen stör eller styr. Från föreningens håll menar man att det i Motala kommun finns kanske åtskilliga hundra barn, som upplever att alkoholen tillfälligt eller permanent tar mycket plats i familjens liv.

Konsulent Anna Fjelltjärn från Östergötlands läns nykterhetsförbund var på plats och delgav åhörarna sina erfarenheter från uppväxten i en familj med alkoholproblem.

– Vi jobbar på uppdrag av Region Östergötland. 2014 började jag med det här efter att jag blivit intervjuad i Corren, berättar Anna Fjelltjärn. Hon fortsätter:

Artikelbild

| Konsulent Anna Fjelltjärn från Östergötlands läns nykterhetsförbund berättar om sina erfarenheter under uppväxten.

– Efter artikeln blev det väldigt tyst. Jag märkte att ingen vågade kommentera artikeln. Men när man väl började tala om det så märkte jag att det fanns ett behov.

Anna ville lyfta frågan om medberoende. Frågor om skuld och skam.

– Rädslan att lägga sig i är stor. Alkoholnormen i Sverige är stark. Man måste våga fråga. Hjälpa till att slussa till hjälp. För det finns hjälp att få, både för den som dricker och för alla runt om.

Per-Åke Andersson från IOGT-NTO Östergötland håller med om svårigheterna att kommunicera om alkoholens skadeverkningar.

Artikelbild

| Per-Åke Andersson, sekreterare i IOGT-NTO Östergötland.

– Det här är frågor som vi måste börja prata om, alkoholens effekter i samhället. Det är exempelvis endast 23 procent av Sveriges befolkning som vet att alkohol orsakar cancer. Det betyder att våra politiker inte gjort sitt jobb. Jag säger inte att de inte vill, bara att de inte törs. Glädjande att se tio politiker här i kväll. Det är en bra början.