På uppdrag från regeringen jobbar Trafikverket mot en nollvision, som är en strategi för att forma ett säkert vägtransportsystem. Ett av tillvägagångssätten är att anpassa hastigheten efter vägarnas standard, för att på så sätt minska antalet döda och skadade i trafiken.

Den sträcka som påverkas enligt förslaget är väg 34 mellan trafikplats Stora Sjögestad i Linköpings kommun och Metallvägen i Motala. Sträckan är uppdelat i två delsträckor, där båda delsträckorna föreslås få nya hastighetsbegränsningar.

Ena delsträckan är 27 kilometer lång och sträcker sig från trafikplats Stora Sjögestad till väg 1089 Ervasteby. Där föreslås hastigheten sänkas från 90 km/h till 80 km/h. Den andra delsträckan är tre kilometer lång och gäller från väg 1089 Ervasteby till Linjegatan, Metallvägen i Motala. Där vill Trafikverket istället få igenom en ökning från 90 km/h till 100 km/h.

Trafikverkets mål är att alla Sveriges 90-vägar ska sänkas till 80 km/h eller säkerhetsanpassas innan år 2025.

– Det är stor chans att klara en frontalkrock i 80. Ökar man till 90 minskar chanserna drastiskt, förklarar Mats Sandgren som är enhetschef på Trafikverket.

Enligt Trafikverkets enhetschef Mats Sandgren medför de nya hastighetsföreskrifterna en ökad restid på en minut och 33 sekunder för hela sträckan, om fordonet framförs i maximalt tillåtna hastighet.

– Det du förlorar i tid vinner vi i sparade liv, säger Mats Sandgren.

Förändringarna beräknas träda i kraft den fjärde november 2019, förutsatt att förslaget går igenom.