– Kompetensbristen blev tydlig för oss när vi gjorde ”Jobbanalysen”. Samtliga intervjuade bolag förklarade att man behövde utbildad arbetskraft. Det blev startskottet för den här satsningen, säger Åsa Fredell på Tillväxt Motala.

Flera lokala VVS-företag har varit involverade i processen kring att ta fram ett fungerande utbildningsupplägg.

– Utbildningsinnehållet har tagits fram tillsammans med branschorganisationen, säger Cecilia Stevrin på Vuxenutbildningen.

Utbildningen sjösätts för att möta företagens ökade efterfrågan på utbildad arbetskraft.

– Samtliga parter var eniga om att det finns bekymmer i att rekrytera kompetent personal, säger Jonas Reuter på Bad & Värme.

– Behovet kommer heller inte att minska framöver – snarare tvärtom, tillägger Jörgen Håkansson på Sandbäckens Rör.

Vad har ni fått för respons?

– Faktum är att vi har fått väldigt fint gehör för den här satsningen. Det blir ”win-win” för samtliga inblandade parter, säger Åsa Fredell.

Lärlingsutbildningen beräknas dra i gång efter årsskiftet.

– Det känns som att flygplanet är färdigbyggt – nu väntar vi bara på att den ska lyfta, säger Åsa Fredell.

Inledningsvis kommer klassen bestå av fem-sex elever.

– Majoriteten av undervisningen kommer ske ute på plats hos företagen – så därför kommer vi inte kunna ta emot hur många som helst, säger Jörgen Håkansson.

Hur länge har ni haft problem med att rekrytera behörig personal?

– Det har alltid varit svårt att hitta arbetskraft. Personligen så tror jag att det beror på att många har en snedvriden bild av hur jobbet ser ut. Det finns väldigt många fördomar kring vår bransch, säger Robin Andersson på Caverion.

80 procent av utbildningstiden kommer vara förlagd på olika praktikplatser.

– Således får man en möjlighet att jobba in sig på företaget, säger Cecilia Stevrin.

Vad är det långsiktiga målet med denna satsning?

– Målsättningen är förstås att få in fler i branschen, säger Robin Andersson.

– Jag hoppas att våra första elever blir ambassadörer för utbildningen – för om allting slår väl ut så kommer förhoppningsvis nya elever att fylla på nästa år, kompletterar Cecilia Stevrin.

VVS-utbildningen kommer vara lite mer än ett år lång.

– Det här är jättepositivt. Branschen är i behov av föryngring, säger Jonas Reuter.