– Vi spränger väldigt lite åt gången. Dels för att begränsa störningarna, men också för att schaktet vi spränger i är relativt litet. Vi måste få bort schaktmassorna efter varje sprängning, säger Gustav Natt Och Dag, projektledare på Team projektpartner som arbetar för Sankt kors.

Ebbepark ligger mellan Westmansgatan och Fridtunagatan i Valla. På 60 000 kvadratmeters yta vill man bygga en ny stadsdel där man blandar bostäder med lokaler för näringsliv. På kvarteret Dynamiken, närmast kyrkogården och Fridtunaskolan, blir det lägenheter, skola och verksamhetslokaler. Byggstarten planeras till sen höst 2018.

Varför spränger ni just nu?

Artikelbild

| Schaktet. Det är ett ganska litet hål som man spränger i för att förbereda för en infart till ett underjordiskt parkeringshus nära Fridtunaskolan i Ebbepark.

– Vi förbereder för infrastrukturen. Det ska bli en vägtunnel in till ett garage och ovanpå det blir det skola, säger Gustav Natt Och Dag.

– Vi har gjort geotekniska undersökningar, men vi har stött på lite mer stenblock och berg än vad vi trodde, tillägger han.

Sprängningarna sker klockan 10, 12.30 och 15 varje dag i tre veckor. Vid första sprängningen på tisdagen handlade det om tre kilo dynamit, och det mullrade till ordentligt under skyddsmattorna.

– Det där var en liten salva, konstaterade sprängaren direkt efteråt.

Artikelbild

| Projektledaren Gustav Natt Och Dag ber allmänheten att hålla sig lugn. Sprängarbetena i Ebbepark de närmaste veckkorna sker kontrollerat och i små etapper.

Vad ska man tänka på om man bor eller arbetar i närheten?

– Man ska vara lugn, följa vakternas instruktioner och lita på att vi gör ett professionellt arbete, svarar Gustav Natt Och Dag.