Nevena Cvijetic

Blyerts, akryl på papper och blandteknik

Galleri Skådebanan, Linköping

Artikelbild

"Truppförflyttning" av Nevena Cvijetic.

Pågår till 16 september

Det vilar en sorts naiv oskuldsfullhet över Nevena Cvijetics motiv. Även om symboliken bär på det största allvar. Inom den harmoniska cirkeln återges två motiv med rockringande tjejer och en med ringdans. Därefter följer ett scenario med tennsoldater inbegripna i en "Truppförflyttning", snyggt komponerat med en stor blomma i mitten, och med en skuggliknande spegling i bakgrunden.

Efter en svärtad "Stjärnhimmel" (där jag associerar prickarna till kulhål), följer två små "pang-pang"-motiv med tennsoldater i naturmiljö. De får i sin aningslöshet också sin boning inom den trygga cirkeln.

På den avlutande väggen följer en serie med figurer med titeln "Vi står och faller med varandra". Dominerande är en kvinna och en man som intar poser av sorg och vanmakt och är omgivna av vapenfigurer, varsamma händer och en bombexplosion. Men det känns som, likt ett marionettspel, att alla figurer kan omformas och få nya funktioner.

Javisst, Nevena Cvijetics berättelse är som en saga, som handlar om vår livsglädje, våra möjligheter och våra hot. En saga där vi samtidigt kan få kontroll över den värsta krigsverkligheten, och därmed mod att ändra på det destruktiva beteendet.

Här finns utställningens största styrka, tillsammans med de fint blyertstecknade motiven.