Utbrottet i Ulawun kom plötsligt i onsdags då en 18 kilometer hög askpelare steg från vulkanen.

I fredags hade även vulkanen Manam i närheten ett utbrott och aska flödade ned för sluttningarna.

Inga dödsfall har rapporterats men många hem, odlingar och brunnar har förstörts av utbrotten. Det har lett till att boende i området inte har tillgång till mat och vatten.

Drygt 11 000 människor har flytt från utbrottet vid Ulawun och fått tillfälligt tak över sina huvuden. Närmare 3 800 har tvingats lämna sina hem på grund av utbrottet i Manam, enligt Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC).

Vulkanaska har lagt sig över området med små partiklar som kan orsaka permanenta skador på lungorna och även leda till andra sjukdomar. Hälsofaran gör att människor inte kan återvända till sina hem.

Flera hjälporganisationer har levererat nödutrustning till de tillfälliga härbärgena. Det är osäkert när de boende kan återvända hem. Landets premiärminister James Marape besökte härbärgena under söndagen och har lovat att skicka soldater till området.