KINDA

Kinda-Ydre Sparbank har om några veckor sparbanksstämma och då ska nio politiskt utvalda huvudmän godkännas och klubbas. De nio politikerna sitter i Kinda-Ydre Sparbank fram till sparbanksstämman i april 2023. De nio som valdes av fullmäktige i måndags är Malin Forsberg (S), Emil Thuresson (S), Hans Wolf (C), Karin S Ljung (C), Björn Morell (V), Pierre Ländell (LPo), Malin Svensson (M), Mona Damm (M) och Mikael Lindell (SD). Kriterierna för att bli huvudman i Kinda-Ydre Sparbank är bland annat att man inte är underårig och inte heller över 70 år och att man inte är bosatt utanför EU.

Lars-Göran Bexell

lars-goran.bexell@ostmedia.se