”Vi har de senaste sju åren agerat i enlighet med våra överenskommelser. Vi tolkar dagens besked som att Alliansen i samarbete med Miljöpartiet försöker frångå träffade avtal. Ett projekt av stor och långsiktig betydelse för Stockholm som vetenskapsstad och centrum för en levande diskussion i Alfred Nobels anda riskerar då att offras för kortsiktiga politiska intressen", säger Lars Heikensten, Nobelstiftelsens vd, i en kommentar.

Ett nej till Nobelcenter skulle innebära att ett nytt projekt behövs för att förverkliga idéerna som ligger till grund för det projekt som den politiska majoriteten nu säger nej till, anser Nobelstiftelsens ordförande Carl-Henrik Heldin.

"Det vore kostsamt och skulle förutsätta att många intressenter samlades på nytt", säger Carl-Henrik Heldin i en kommentar.

Nobelstiftelsen och Stockholms stad kom 2011 överens om att verka för ett Nobelcenter på Blasieholmen, enligt Nobelstiftelsen.