– Vi har kommit halvvägs in i säsongen och har flugit mer i år än vad vi gjorde sammanlagt förra året, under de tre år jag kört så har vi aldrig varit med om att det varit så varmt, säger Mikael Boström, flygchef för Kungsair som gör brandflygningarna.

I år kom värmen tidigt vilket är anledningen till att säsongen nu blir längre än vanligt. Mikael Boström berättar att man flyger efter två olika slingor i Östergötlands län, en i norra delen och en i södra. En varm dag görs fyra flygningar, två på varje slinga. Två personer sitter med i flygplanet, en pilot och en spanare som sköter kommunikationen med räddningstjänsten. Peter Andersson är en av de piloter som gör brandflygningar och han berättar att man i första hand tittar efter rökslingor som skulle kunna vara en brand.

– Allt som är misstänkt undersöker vi, så om vi ser en rökpelare går vi ner och tittar på om det är en brand eller om det är något annat.

Artikelbild

| Hittills under säsongen har man upptäckt ungefär tio skogsbränder i Östergötland.

Från luften har man större möjlighet att upptäcka bränder i tid, mycket tack vare kontrasten mot horisonten.

– Vi ser dem på flera mils avstånd, säger Mikael Boström.

Han berättar att man via ett system rapporterar in en brand till SOS vilka i sin tur rapporterar till räddningstjänsten. Därefter bistår brandflyget räddningstjänsten genom att guida dem till den plats där det brinner. En stor risk är att det kan ta eld långt efter ett åskväder, varför man måste hålla extra koll efter att det blixtrat. Det kan ligga och pyra i 48 timmar för att sen ta eld.

– I år har vi upptäckt mellan 15 och 20 bränder, 10 stycken innanför länets gränser.