Veterinärmedicinska föreningen, studentkåren för studenter på veterinär- och djursjukskötarprogammet vid SLU, är kritiska till förslaget som de menar äventyrar patientsäkerheten.

På djurklinikerna i länet är hållningen lite mer försiktig.

– Det är en komplex fråga. Det viktiga är att vi hittar en gemensam lösning där vi ser till både personalens och djurens bästa, säger Anna Hjälmdahl Trygg, verksamhetschef för AniCura i Östergötland, som innefattar Norsholms Djursjukhus, Djurdoktorn i Linköping, Kneippens Veterinärpraktik i Norrköping samt Smådjursmottagningen i Finspång.

År 2010 infördes legitimation för djursjukskötare, som ett led i att djursjukvården blivit allt mer avancerad. Tanken var att de därmed skulle få utföra en del behandlingar på egen hand för att avlasta veterinärerna.

Nu råder det dock brist på djursjukskötare i landet och Jordbruksverket föreslår därför att personal, efter en kortare kurs, ska få utföra arbetsuppgifter som tidigare varit förbehållna legitimerad personal. Exempel på sådana arbetsuppgifter är att söva djur samt underhålla och övervaka narkos.

– Vi har för tillfället ingen brist på legitimerad personal i länet och känner ingen panik. Men självklart kan detta ändras, säger Anna Hjälmdahl Trygg och fortsätter;

– Det viktigaste är att vi har rätt person på rätt plats och vi ser alltid till att kompetensutveckla vår personal och att sätta patientsäkerheten främst.