Det råder extrema värden i Sverige, båda vad gäller brandrisk och temperatur.

– Det är viktigt att vi förhåller oss till det läget och de förutsättningar som råder. Vi har en ökande brandrisk i södra Sverige som kommer kulminera på torsdag och fredag i samband med att värmen gör det. Allra högst är risken i Kalmar län på grund av markförhållanden och det lokala vädrets påverkan, säger Jonas Holmgren, räddningschef i beredskap vid Räddningstjänsten Östra Götaland.

Han berättar att Sverige befinner sig i ett mycket allvarligt läge och att det är mest kritiskt i Gävleborg, Dalarna, Jämtland och i Västernorrland.

Artikelbild

| "Vi har en ökande brandrisk i södra Sverige som kommer kulminera på torsdag och fredag", säger Jonas Holmgren, räddningschef i beredskap vid Räddningstjänsten Östra Götaland.

– Målsättningen i dagsläget är inte att släcka de stora bränderna, utan att istället begränsa deras utbredning. Det här är så pass stora bränder att de bara kommer kunna släckas med hjälp av vädrets makter.

Räddningstjänsten arbetar i nuläget med förstärkning till andra delar av Sverige utifrån Östergötland.

– Vi jobbar aktivt i tre län – Kalmar, Jönköping och Östergötland – som gemensamt försörjer två insatser norröver. En i Ljusdal och en i Bräcke. De här insatserna då vi förstärker norröver gör vi främst med personal som är ledig och frivillig. Det påverkar inte vår ordinarie verksamhet här hemma nämnvärt.

– Vi kommer att fortsätta så länge det behövs, säger Mikael Skoog, stabschef vid Räddningstjänsten Östra Götaland.

Artikelbild

| "Det gäller att upptäcka bränder så tidigt som möjligt och slå på stort i början", säger Mikael Skoog, stabschef vid Räddningstjänsten Östra Götaland.

Mikael Skoog berättar att det har gjorts en justering i planerna för insatser vid bränder i skog och mark.

– Vi larmar idag ut sex brandmän och två brandbilar extra för att kunna hantera de bränderna och förhindra att de sprider sig.

Artikelbild

| Jonas Holmgren berättade om brandrisken i Sverige på en presskonferens under tisdagen.

– Vi jobbar tätt med brandflyget som hela tiden är uppe och flyger för att tala om för oss om de upptäcker bränder. Vi är verkligen på tå och beredda. Det gäller att upptäcka bränder så tidigt som möjligt och slå på stort i början, säger Mikael Skoog.

Jonas Holmgren uppmanar till försiktighet och att man ska tänka på den ökande brandrisken.

Artikelbild

– Just nu har vi tät kontakt med länsstyrelsen och länets kommuner om att höja nivån på eldningsförbudet. Vi pratar om att införa ett totalförbud med start under torsdagen. Det finns redan i Kalmar, Skåne och på Gotland.

– Det kan verka oskyldigt att grilla lite på en klippa nära vatten, men det är inte det. Det kan åka iväg glödflagor som ligger en stund och sedan blossar upp när ingen märker.

Senare under eftermiddagen kunde Länsstyrelsen meddela att det tidigare eldningsförbudet skärps i länet. De hårdare kraven träder i kraft imorgon onsdag och innebär att bruk av alla typer av grillar och stormkök förbjuds. Förbudet gäller samtliga kommuner i Östergötlands län och omfattar alla platser, inklusive egen tomt.