I en några år gammal rapport från Sjukhusläkarna anges fler fall av hudcancer och en ökad liksom äldre befolkning som förklaringar till bristen på hudläkare. Stora pensionsavgångar och läkare som efter färdig specialistutbildning flyttar ut ur landet bidrar också.

Region Östergötland har inte klarat att rekrytera färdiga specialister inom hudsjukdomar i den omfattning som krävts. För att klara uppdraget både i dagsläget och på längre sikt har fler tillfälliga ST-tjänster inrättats inom hjärt- och medicinskt centrum dit hudsjukvården hör.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade på tisdagen att avsätta max fem miljoner kronor om året under de närmaste två åren för att täcka de extra kostnaderna.