Konkursansökan lämnades in i onsdags till Norrköpings tingsrätt. JCP Frakt AB, Örnsköldsvik, skriver i konkursansökan att ED Bygg Stockholm är på obestånd och inte har ekonomisk möjlighet att betala JCP frakt AB:s fordran på 23 miljoner kronor.

Christoffer Gjersvold berättar att hans företag JCP Frakt den 12 maj förra året skrev på ett kontrakt med ED Bygg Stockholm om att utföra markarbeten vid bygget av Ica Maxi och Biltema i Moraberg i Södertälje.

– Det var planerat att det skulle ta två månader, men när vi började gräva visade det sig vara mycket mer berg och schaktmassor än de hade räknat med, säger Christoffer Gjersvold, som haft 15 personer som arbetat med det aktuella markarbetet.

"Inte entreprenörens fel"

– Vi har tagit in underleverantörer som precis som oss riskerar att gå i konkurs om vi inte får betalt av ED Bygg Stockholm. En firma som hyrde ur maskiner till bygget kommer att få sälja familjens hus för att betala sina räkningar och vi kan inte ens tanka våra fordon.

Han säger att ED Bygg Stockholm hade räknat rejält fel när de lämnade in offert på bygget. Istället för 18000 kubikmeter berg var det 101000 kubikmeter.

– Det är inte entreprenörens fel att de räknat fel, säger Christoffer Gjersvold.

Han berättar att markarbetet fortsatte trots att det visade sig att det var mycket mer omfattande än vad man planerat. Och ED Bygg Stockholm betalade länge räkningarna månad för månad.

Men sedan ED Bygg Stockholms VD försvann har bolaget slutat betala räkningarna, enligt Christoffer Gjersvold.

– Jag sitter med skulder på 9,3 miljoner kronor och det bara växer.

Vd:n förstår inte kritiken

Christoffer Gjersvold har också gjort en polisanmälan om egenmäktigt förfarande mot motparten, eftersom maskiner – ett krossverk värt cirka 3,5 miljoner kronor – förstörts när det ställts ut på gatan vid bygget i Moraberg.

Anders Whass, VD för ED Bygg Sverige, säger det inte finns någon grund för den ansökan om konkurs som JCP Frakt AB lämnat in till tingsrätten.

– Det låter verkligen konstigt. Vi har ingen obetald skuld till dem och är inte på obestånd. Det är snarare de som är. Vi har inte heller någon tvist med dem. Vi har avslutat det kontrakt som vi hade med bolaget, men det sköttes formellt korrekt.

Anders Whass skriver i ett pressmeddelande senare att entreprenören överfakturerat ED Bygg Stockholm och att ED Bygg då omedelbart avbröt allt samarbete och krävde återbetalning.

Whass skriver också: ” När ED Bygg Stockholm framställt krav på återbetalning skickade underentreprenören ytterligare en faktura på 22 MSEK utan något som helst underlag. Mot bakgrund av den tvist som uppkommit och det krav som framställts från ED Bygg Stockholm AB uppfattade ED Bygg Stockholm AB att det rörde sig om en bluffaktura. Fakturan bestreds också omedelbart.” Konkursansökan beskriver han som obefogad och entreprenören kommer att hållas ansvarig för den skada det innebär för bolaget.

Vad säger du om den polisanmälan som de lämnat in mot er?

– Det är inget vi fått till oss. Det låter märkligt och det känns som det saknas grund för det de påstår. Det känns som förtal, säger Anders Whass.

Enligt Norrköpings tingsrätt ska konkursförhandlingen hållas den 12 april.