Trafikverket föreslår en justerad spårsträckning för delen Riksvägen-Klinga i bygget av Ostlänken. Bland annat kommer flera landskapsbroar göras kortare. Det är ett resultat av det samråd som skedde under 2018. Catarina Hagman är delprojektledare om Ostlänken hos Trafikverket. Hon förklarar vad som ytterligare är nytt jämfört med tidigare förslag.

– Det är en ny tunnelsträckning inom korridoren mellan Riksvägen-Klinga, vilket innebär att från tunnelöppningen söder om Klinga och söderut ner till Landsjö har Ostlänken fått en ny sträckning inom korridoren. Sträckningen innebär att E4 inte behöver flyttas mellan Lövsta och Landsjö, skriver hon till oss.

Enligt Catarina Hagman är också det förändrade förslaget ett resultat av att topphastigheten för tågen justerades från 320 kilometer i timmen till 250 kilometer i timmen.

Artikelbild

| Så här ser förslaget ut.

– Då gjordes en kostnadsöversyn som har lett fram till detta nya förslag. Vi uppskattar att besparingen är i storleksordningen 100–200 miljoner, skriver hon.

Det nya förslaget är just nu ute på samråd och sista dagen för synpunkter från inblandade är 8 maj. Enligt Catarina Hagman är det planerat att lägga ut en övergripande redogörelse på Trafikverkets hemsida innan midsommar om vad som kommit fram i samrådet.

Just nu har ett tiotal synpunkter kommit in. När en slutgiltig plan för sträckan finns klar finns det ännu inga beräkningar på. Förutom synpunkter i samrådet kan också tekniska utmaningar påverka hur en slutgiltig sträckning kommer att se ut.