På onsdagen presenterades partiets vallöften vid en pressträff i Norrköping.

Värdig vård för äldre är ett genomgående tema i Liberalernas valkampanj. Partiet vill öppna äldremottagningar på samtliga 42 vårdcentraler i Östergötland. Idag finns sådana mottagningar på nio vårdcentraler.

– En äldremottagning är motsvarigheten till barnavårdscentralen eller ungdomsmottagningen, säger Monica Broman, förstanamn på Liberalernas lista till regionvalet i Linköpings valkrets.

Artikelbild

| Liberalerna arbetar hårt för att partiet ska ha representanter från hela länet i regionfullmäktige efter valet. Inga-Lill Östlund, Alexander Höglund och Ulla Sandén är tre av toppnamnen.

Liberalerna vill också att patienterna, främst de äldre, ska kunna lista sig hos husläkare och att möjligheten till hembesök av mobila vårdteam ska finnas.

Flera av Liberalernas vallöften är redan genomförda inom delar av sjukvården i Östergötland. I östra länsdelen finns Alma-team som gör hembesök hos multisjuka äldre, läkare specialiserade inom äldres sjukdomar som arbetar en del av sin tid inom primärvården och projekt där läkare under utbildning arbetar en del av tiden på vårdcentraler.

Region Östergötland går med underskott och de bägge oppositionspartierna Moderaterna och Kristdemokraterna föreslog vid onsdagens möte med regionstyrelsen att låta göra en extern analys av regionens ekonomi.

– Regionen, tidigare landstinget, har gått med underskott i 25 år, så en verklig genomgång behövs. Men jag kan inte se att någon extern konsult skulle kunna göra mer än vad som redan gjorts i tidigare analyser. Vi menar att medarbetarna i organisationen måste involveras en diskussion om hur underskotten kan minskas, menar Anita Jernberger.

Liberalerna har två konkreta förslag till minskade kostnader. Dels att se över utgifter i samband med konferenser, dels att spara genom färre anställda politiker.

Liberalerna har suttit vid makten under de senaste två mandatperioderna, först tillsammans med övriga Alliansen, därefter i den nu styrande koalitionen bestående av Socialdemokraterna, Centern, Miljöpartiet och Liberalerna.

– Helt klart har vi fått igenom mycket mer av vår politik under den senaste mandatperioden i jämförelse med tidigare, säger Anita Jernberger, regionråd med ansvar för regionala utvecklingsfrågor.

– Vi har varit en garant för den borgerliga politiken, så att Socialdemokraterna inte dragits till vänster, säger hon och tar tillkomsten av primärvårdscentrum, vårdval och privata utförare som exempel på liberal politik med inflytande.

Ändå är det en Alliansstyrd region Liberalerna vill se och ingå i efter valet.

– Vi säljer oss inte för att sitta vid makten.