Från och med den 1 april är det inte längre tillåtet att parkera sin bil i Inre hamnen. Gatorna som berörs ligger i kvarteret mellan Norra Promenaden och Saltängsgatan.

Enligt Norrköpings kommun är anledningen att området nu ska börja förberedas för det kommande bostadsbyggandet i Inre hamnen.

I arbetet ingår bland annat markrening av gatumark och det tidigare gasverket. Dessutom ska det förläggas nya ledningar för vatten, avlopp, dagvatten, fjärrvärme, el och fiber.

Artikelbild

| Nu blir det förbud för gatuparkering i Inre hamnen.

De aktuella gatorna ska dessutom byggas ut.

Bilister som vill parkera hänvisas till kvarteret Ankan med infart från Varvsgatan.

Här är en karta över området som får parkeringsförbud.

I maj inleds arbetet med en entré till Inre hamnen. Då kommer gång- och cykelbanorna längs Packhusgatan breddas och det byggs refuger som ökar trafiksäkerheten för gående och cyklister. Biltrafiken kommer att förbjudas på den delen av Hamnbron där det i dag går tåg. Enligt kommunen kommer arbetet tidvis att påverka framkomligheten på Packhusgatan.