– Har man den människosyn som hon ger uttryck för är man olämplig som nämndeman, säger Bengt Ivarsson.

"Kan avskilja henne"

Han reagerade direkt när han läste hur nämndemannen Karin Forell (SD) i Norrköping på en Facebook-sida kommenterat en bild i Aftonbladet. Bilden visar hur ett flyktingpar tvättar ett nyfött barn genom att hälla vatten över barnet ovanför en lerpöl.

Hon skrev: "Grisar badar ju i gyttjepölar, dom mår så bra så".

På twitter skrev han "Återigen en nämndeman som uttalar sig fördomsfullt. Dags att rensa upp bland nämndemännen!?"

Till NT säger han att ansvaret för att olämpliga nämndemän plockas bort faller på domstolschefen, i det här fallet lagmannen på Norrköpings tingsrätt, när inte Sverigedemokraterna gjorde det när man utsåg Karin Forell till nämndeman.

– Det finns möjligheter för lagmannen att plocka bort henne. Jag anser att uttrycker man sig på det sättet ska man inte vara nämndeman, eftersom det skadar tilltron till rättsväsendet, säger Bengt Ivarsson.

Artikelbild

| Bengt Ivarsson. Han anser att nämndemannen borde entledigas.

Han pekar på att lagmannen i Norrköping har redskapet i sin hand.

– Han kan avskilja henne eller åtminstone kalla in henne för ett samtal. Jag tycker inte man kan sitta mer armarna i kors i det här läget.

"Dömer ingen ohörd"

Chefen för Norrköpings tingsrätt, Lars-Gunnar Lundh, har också nåtts av uppgifterna om den aktuella nämndemannens uttalanden.

– Vi har nämndemän som andra, politiska partier och kommuner, utsett, säger han.

Innan nämndemännen börjar tjänstgöra i tingsrätten görs en lämplighetsprövning, där rätten begär ut utdrag ur belastningsregistret. Om inget framkommer där som bedöms göra personen olämplig som nämndeman får personen ifråga börja sin tjänstgöring i tingsrätten.

Men vad händer nu när hon gjort de här uttalandena?

– Nu får vi ta ställning till om hon är lämplig att fortsätta sin tjänstgöring som nämndeman. Tingsrätten kan entlediga henne om vi finner henne olämplig, men jag är domare och dömer ingen ohörd. Jag ska prata med vederbörande och sedan får hennes svar avgöra hur jag går vidare.