Varje år listar tidningen Dagens Medicin makthavarna inom svensk vård. Årets etta är socialminister Lena Hallengren (S). Tvåa är Olivia Wigzell, generaldirektör vid Socialstyrelsen. På tredje plats kommer östgöten och Norrköpingsbon Marie Morell (M). Hon får bland annat sin placering på grund av att hon i dag är ordförande i sjukvårdsdelegationen vid Sveriges Kommuner och Landsting.

– Det är en post som ofta renderar den här toppositionen på listan. Vi jobbar med sjukvårdsfrågorna. Så det är kanske inte så förvånande att det räknas som en post med mycket makt, säger hon.

Men känner du att du har makt?

– Ja det måste jag säga. Utifrån vårt uppdrag har vi möjlighet att påverka vilka frågor som är och borde bli viktiga för sjukvården, säger Marie Morell.

Hur mycket tid lägger du på uppdraget i sjukvårdsdelegationen?

– Det är svårt att säga. Visa tider är det mer än andra. Under senare tid har det varit mycket arbete. Bland annat kömiljarderna som det blev klart om nyligen.

Enligt Dagens Medicins motivering är Marie Morell "en pragmatiker med många perspektiv som kan prata med alla". Själv säger hon att arbetet i sjukvårdsdelegationen är att både se nuläget och blicka framåt.

– En stor fråga för vården i Sverige, det gäller alla regioner och landsting, är kompetensförsörjningen. Det är en fråga som vi i delegationen och jag funderar mycket på. Digitaliseringen inom vården är också en fråga för nu och framtiden, säger hon.