Vi har tidigare skrivit om hur Skolinspektionen fattat beslut om riktad tillsyn, som görs vid misstanke om generella missförhållanden, på fyra skolor i Norrköping i år. Det beror bland annat på anmälningar om brister när det gäller elever i behov av särskilt stöd. Det är just nu ett problem på flera skolor, berättar Vesa Saranpää vid Lärarförbundet i Norrköping.

– Det är många skolor som får anmälningar om enskilda fall, där det är enstaka elever som är utåtagerande. Skolorna har inte verktygen för att ta hand om dem, varken lokaler eller kunskaper.

Lärarförbundet har under det senaste året fått in ovanligt många arbetsmiljöärenden som rör utåtagerande elever, säger han.

Artikelbild

| Lärarförbundet ser en ökning i antalet ärenden rörande utåtagerande elever i år, berättar Vesa Saranpää.

– Det är lärare som blivit blåslagna och elever som kastar sten på förbipasserande. Fallen sträcker sig från förskoleklass till högstadium.

Vad tror ni att ökningen beror på?

– I grunden tror jag att det handlar om att man tog bort ett system för de här eleverna utan att erbjuda något annat.

LÄS MER:Skolinspektionen: Därför görs tillsynen

Artikelbild

| Lärarförbundet ser en ökning i antalet ärenden rörande utåtagerande elever i år, berättar Vesa Saranpää.

Det Vesa Saranpää syftar på är att kommunen 2016 beslutade att ta bort de kommungemensamma resursgrupper som fanns för elever med behov av särskilt stöd. Efter kritik från Skolinspektionen, som menade att elever måste kunna få det stöd de behöver på sin hemskola, togs grupperna bort. För att möta behovet anställde skolorna fler elevassistenter. Men det fanns det inte pengar till och i höstas skars därför kommunens skolpersonal ned med 150 medarbetare – främst elevassistenter. Att dessa togs bort är delvis orsaken till dagens situation, menar Vesa Saranpää.

– Det är klart att det påverkar när du tar bort elevassistenterna – det var ju skolans svar för att ta hand om de här eleverna.

LÄS MER:Politikerna oense om resursgrupper

Alla lärare i Norrköpings kommun har nu möjlighet att utbildas inom NPF, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Lärarförbundet ser positivt på detta, men menar samtidigt att det inte är tillräckligt.

– Det är bra att lärarna får kunskapen, men problemet är deras arbetsbelastning – de får inte tiden till att möta de här eleverna ändå. När något händer ska det också dokumenteras, föras föräldrasamtal och så vidare. Det tar väldigt mycket kraft och tid från själva undervisningen.

Skulle det lösa situationen att anställa fler elevassistenter igen?

– Att anställa elevassistenter skulle säkert lösa situationen för vissa elever, men inte alla. Man behöver se på det utifrån varje elev och dennes behov.